ARA
 
2023202220212020
PROJELER
2019
ARCHIPRIX-TR 2019 JÜRİ RAPORUÖDÜL KAZANANLARPROJELERJURİ
2018
JURİÖDÜLLERPROJELERÖDÜL KAZANANLARARCHIPRIX-TR 2018 JÜRİ TUTANAĞI
2017
FOTOĞRAFLARARCHIPRIX-TR 2017 TUTANAĞIJURİÖDÜLLERPROJELERÖDÜL KAZANANLAR
2016
FOTOĞRAFLARARCHIPRIX-TR 2016 TUTANAĞIPROJELERÖDÜL KAZANANLARÖDÜLLERJURİ
2015
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLARÖDÜL TÖRENİ VİDEOLARIARCHIPRIX-TR 2015 TUTANAĞIJÜRİ RÖPORTAJLARI
2014
FOTOĞRAFLARPROJELERARCHIPRIX-TR 2014 TUTANAĞIÖDÜL KAZANANLARÖDÜLLERJURİ
2013
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2012
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2011
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLARJURİ RÖPORTAJLARI
2010
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2009
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2008
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2007
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2006
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2005
ÖDÜLLERJURİÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2004
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERArchiprix_tr 2011 ‘Anlar’Jüri Röportajları 2011

Jacob van Rijs

M. Ziya Tanalı

Özcan Uygur

Y. Kenan Güvenç

Özdihan Gökçe

1. Lütfen bize kim olduğunuzdan, nerede mimarlık eğitimi aldığınızdan kısaca bahsedin.

 

 

2. Bitirme projenizin konusu neydi? O zamanlar bitirme projeleri için bir yarışma / archiprix var mıydı? Katıldınız mı? / Olsa katılır mıydınız?

 

 

3. Projenizi hazırladığınız zamanki ‘sunum olanaklarını’ ve ‘tasarım’ı bugüne kıyasla değerlendirebilir misiniz?

 

 

4. Tasarım sürecinde nasıl bir görev üstleniyorsunuz? Yaptığınız işi nasıl tanımlarsınız?

 

 

5. 2011 Archiprix Türkiye için 18 farklı üniversiteden 119 bitirme projesini değerlendirdiniz. Üniversitelerin katılımını Türkiye coğrafyası açısından değerlendirebilir misiniz? Türkiye’deki bitirme projeleri için, konuları, öğrencilerin yaklaşımları veya sunuş teknikleri açısından genel yorumlarınızı alabilir miyiz?

 

 

6. Archiprix_tr hakkında genel düşüncelerinizi alabilir miyiz? 2012 yılı Archiprix Türkiye’ye katılmak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

 

 

 

Sürdürülebilirlik Danışmanı Arif Künar ile Röportaj

  1. ‘Sürdürülebilirlik’, ‘sürdürülebilir yapı’ sizce ne demektir?


  2. Archiprix Türkiye 2011’e katılan bitirme projelerini değerlendirdiğinizde, sürdürülebilir, çevre-iklim dostu ve enerji verimli binalar konusu sizce Türkiye’de mimarlık eğitiminde yer alıyor mu? Mimarlık ortamında yeterince anlaşılıp, tartışılıyor mu?


  3. Kısaca yeşil bina sertifikasyon sistemlerinden bahsedebilir misiniz?


  4. Archiprix Türkiye için temenni ve önerileriniz nelerdir?