ARA
 
2023202220212020
PROJELER
2019
ARCHIPRIX-TR 2019 JÜRİ RAPORUÖDÜL KAZANANLARPROJELERJURİ
2018
JURİÖDÜLLERPROJELERÖDÜL KAZANANLARARCHIPRIX-TR 2018 JÜRİ TUTANAĞI
2017
FOTOĞRAFLARARCHIPRIX-TR 2017 TUTANAĞIJURİÖDÜLLERPROJELERÖDÜL KAZANANLAR
2016
FOTOĞRAFLARARCHIPRIX-TR 2016 TUTANAĞIPROJELERÖDÜL KAZANANLARÖDÜLLERJURİ
2015
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLARÖDÜL TÖRENİ VİDEOLARIARCHIPRIX-TR 2015 TUTANAĞIJÜRİ RÖPORTAJLARI
2014
FOTOĞRAFLARPROJELERARCHIPRIX-TR 2014 TUTANAĞIÖDÜL KAZANANLARÖDÜLLERJURİ
2013
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2012
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2011
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLARJURİ RÖPORTAJLARI
2010
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2009
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERFOTOĞRAFLAR
2008
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2007
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2006
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2005
ÖDÜLLERJURİÖDÜL KAZANANLARPROJELER
2004
JURİÖDÜLLERÖDÜL KAZANANLARPROJELERARCHIPRIX-TR 2019 JÜRİ RAPORU

2-3 Aralık 2019 Atılım Üniversitesi

 

Değerlendirme Öncesi

 

Asli jüri üyeleri Başak Uçar, Ersen Gürsel, Evren Başbuğ, Giorgio Gasco, Kerem Piker; yedek jüri üyeleri Beril Kapusuz Balcı, Ömer Faruk Ağırsoy ve yarışma raportörü Zeynep Soysal, değerlendirme çalışmaları için Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde 2 Aralık 2019 tarihinde saat 09:30’da eksiksiz olarak bir araya gelmişlerdir. Jüri tarafından, oy birliğiyle sürecin bir jüri başkanı olmadan yürütülmesine karar verilmiştir.

 

Değerlendirme öncesinde raportörlük tarafından jüriye, bu yıl yarışmaya başvuran toplam proje sayısı, yarışma başvuru süreci ve yarışma başvuru koşullarını yerine getirmedikleri için raportörlük tarafından değerlendirme dışında bırakılan proje sayısıyla ilgili bilgi verilmiştir.

 

Raportörlük tarafından 47 numaralı projenin sayısal tesliminin tüm projelerle birlikte zamanında yapılmış olduğu, ancak imzalı belgelerin ve basılı materyalin raportörlüğe gecikmeli olarak ulaştırılmış olduğu bilgisi jüriye aktarmıştır. Jüri tarafından konu tartışılmış ve imzalı belgelerinde eksik olmaması ve projenin değerlendirmeye esas olan sayısal materyali zamanında teslim etmiş olması sebebiyle, projenin değerlendirmeye alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

Bu yıl, ARCHIPRIX-TR’ye 59 üniversiteden toplam 235 proje ile başvuru yapılmıştır. Bu başvurular içerisinden 29 proje (6, 8, 21, 23, 32, 34, 36, 52, 56, 65, 69, 94, 120, 122, 124, 126, 157, 163, 181, 186, 192, 195, 207, 214, 220, 224, 231, 232, 234) şartnameye uygun teslim edilmediği için raportör raporu ile değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Değerlendirme Süreci

 

Projelerin müellif ve okul bilgileri değerlendirme çalışması sonuna kadar raportörlük tarafından hassasiyetle gizli tutulmuştur. Jüri tüm değerlendirme çalışmasını, kayıt sırasında katılımcılara verilen sıra numaraları üzerinden yapmıştır.

 

Bu yıl jüri değerlendirme çalışması basılı paftalar üzerinden değil, sayısal ortamdaki paftaların yan yana iki perdeye yansıtılması yoluyla yapılmıştır.

 

Jüri, değerlendirme öncesinde ortak bir tartışma seansıyla Archiprix yarışmasının hem ulusal hem de uluslararası çerçevede önemini irdelenmiş, güncel mimarlık ortamı, Türkiye mimarlık eğitimi ve meslek hayatlarının başındaki öğrenciler için bu yarışmanın ne anlama geldiğini tartışmıştır. Jüri daha sonra kendi sorumlulukları, olası değerlendirme kriterleri ve uygulanacak yöntem ile ilgili prensip kararlar almıştır.

 

Projeler raportörlük tarafından jüri üyelerine değerlendirme süreci öncesinde sayısal ortamda iletildiği için jüri üyelerinin tüm projeleri bireysel olarak inceleme şansı olmuştur. Bununla birlikte her bir proje, değerlendirme toplantısı sırasında da jüri tarafından hem bireysel olarak hem de ortak olarak incelenmiş ve üzerinde tartışılmıştır.

 

Yarışmanın 1. ve 2. tur elemeleri 2 Aralık 2019 tarihinde 09:30-20:00 arasında 2 oturum halinde; 3., 4. elemeler ve ödül grubunun belirlenmesi 3 Aralık 2019 günü tek oturum halinde gerçekleştirilmiştir.

 

 

1. Eleme Turu

Raportörlük elemesini geçen 206 proje jüri tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Bu turda jüri üyelerinin bireysel olarak yaptıkları değerlendirmeler üzerinden ilerlenmiştir. Projelerin oy birliği yöntemiyle elenmesine karar verilmiştir. Bu elemede toplamda 36 proje oy birliği ile elenmiştir. Bu turda elenen projelerin mimari önerilerinin niteliği ve bu önerileri aktarırken kullanılan temsil araçlarının niteliği dikkate alınmış, beklenen olgunluk düzeyini yansıtmayan projeler oy birliği ile elenmiştir.

 

1. Turda Oy Birliğiyle Elenen Projeler (36):

7, 17, 31, 42, 45, 46, 73, 77, 78, 81, 87, 88, 100, 102, 104, 113, 114, 141, 149, 150, 154, 155, 168, 171, 184, 190, 193, 199, 204, 210, 211, 212, 216, 223, 226, 229

 

 

2. Eleme Turu

Birinci tur elemesini geçen 170 proje jüri tarafından 2. tur değerlendirmeye alınmıştır. İkinci tur elemede hem oy birliği hem de oy çokluğu ile projelerin elenmesine karar verilmiştir. Bu turda toplamda 116 proje elenmiştir. Projelerden 66 tanesi oy birliği, 50 tanesi ise oy çokluğu ile elenmiştir.

 

Bu turda, projelerin yapısal, mekânsal ve kavramsal olgunluğu, çevresi ile kurduğu ilişki ve kentsel ölçekteki kararları, kavramsal ve kurgusal yaklaşımları ile mekânsal arayışları arasındaki tutarlılık, mekânsal arayıştaki zenginlik ve çeşitlilik ile birlikte olgunluk seviyesi, grafik anlatım becerisi dikkate alınmıştır. Bu özellikleri göstermediği düşünülen projeler elenmiştir.

 

2. Turda Oy Birliğiyle Elenen Projeler (66):

10, 12, 15, 18, 22, 33, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 48, 55, 60, 67, 74, 79, 86, 89, 90, 92, 93, 96, 97, 106, 107, 118, 129, 132, 133, 135, 137, 148, 153, 160, 161, 164, 165, 167, 169, 170, 174, 175, 176, 179, 180, 185, 187, 188, 191, 196, 198, 200, 201, 202, 205, 209, 213, 215, 219, 221, 222, 225, 230, 233

 

2. Turda Oy Çokluğuyla Elenen Projeler (50):

2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 24, 29, 30, 41, 58, 64, 66, 76, 80, 83, 85, 91, 95, 103, 109, 111, 112, 116, 117, 127, 128, 131, 134, 139, 140, 144, 145, 146, 156, 158, 159, 172, 177, 182, 189, 194, 197, 206, 208, 217, 218

 

10 numaralı proje: Toplu konut için önerilen yaklaşım olumlu bulunmuş, ancak mekânsal çözümlerin yeterli olgunluğa ulaşmadığı düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

12 numaralı proje: Projenin kavramsal yaklaşımı ve bu yaklaşımın mekânsal kurgu ile ilişkisi eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

15 numaralı proje: Projenin kavramsal yaklaşımı eleştirilmiştir, mekânsal kurgusu yeterli olgunlukta bulunmamıştır. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

18 numaralı proje: Mekânsal kurgusu ve çözümleri yeterli bulunmamıştır. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

22 numaralı proje: Projenin önerdiği mekânsal kurgunun yeterli olgunluğa ulaşmadığı ve önerilen yapısal çözümlerin özgün yorumlara evrilme potansiyeli barındırmadığı düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

33 numaralı proje: Projenin mekânsal kurgusu ve plan çözümleri eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

35 numaralı proje: Projenin önerdiği plan çözümlerinin yeni bir açılım getirmiyor oluşu eleştirilmiştir. Projenin çevresi ile kurduğu ilişki eleştirilmiş, mekânsal kurgusunun ve çözümlerin yeterli düzeyde gelişmediği belirtilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

38 numaralı proje: Projenin kentsel doku ile kurduğu ilişki ve açık alan yorumu jüri tarafından olumlu bulunmuş, fakat mekânsal zenginliği ve çeşitliliği yeterli düzeyde bulunmamıştır. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

39 numaralı proje: Projenin strüktür ile ilgili önerisi jüri tarafından olumlu bulunmuş, ancak bu arayışın kesite yansıtılmamış olması eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

40 numaralı proje: Projenin mekânsal kurgusu ve plan çözümleri eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

43 numaralı proje: Kütle çalışması jüri tarafından olumlu bulunmuş fakat plan çözümleri çok konvansiyonel bulunmuştur. Biçimsel ifade arayışı jüri tarafından olumlu bulunmuş, ancak projenin mekânsal kurgusu ve plan çözümleri yetersiz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

44 numaralı proje: Projenin bir üst örtü önerisi ile tanımlamaya çalıştığı mekânsal kurgu ve plan çözümleri yetersiz bulunmuş, yapı ölçeği eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

48 numaralı proje: Projenin mekânsal çözümleri jüri tarafından yetersiz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

55 numaralı proje: Projenin mekânsal kurgusu ve önerilen yapının ölçeği eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

60 numaralı proje: Projenin kentsel doku ile kurduğu ilişki jüri tarafından eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

67 numaralı proje: Projenin kentsel ölçekteki kararları olumlu bulunmuş, ancak program yorumu ve mekânsal çözüm önerilerin yeterli olgunluğa erişemediği düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

74 numaralı proje: Projenin var olan yapılarla olan fiziksel ilişkisi olumlu bulunsa da falez ile olan ilişkisi jüri tarafından problemli bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

79 numaralı proje: Projede üretilen vortex alanının plan düzleminde kurduğu ilişkiler zayıf bulunmuştur. Projenin odağını oluşturan dolaşımın mekânsal kurguyu örgütleyebilecek potansiyellerinin kullanılamaması eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

86 numaralı proje: Projenin düşünsel sürecinde kurulan analojinin, biçimsel aktarımların ötesine geçememesi ve strüktür yorumunun yenilikçi bir öneriyi tetikleyememesi olumsuz bulunmuştur. Mekânsal kurgunun beklenen karmaşıklık seviyesini karşılayamaması eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

89 numaralı proje: Projenin düşünsel yaklaşımı jüri tarafından olumlu bulunmuş, fakat mekânsal kurgunun yeterince geliştirilmemiş olması eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

90 numaralı proje: Projenin kent ile ilişkisi jüri tarafından olumlu bulunmuş olsa da program yorumu ve mekânsal kurgusu zayıf bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

92 numaralı proje: Projenin grafik ifadesi jüri tarafından yeterince anlaşılır bulunmamıştır. Projenin Çevresi ile ilişkisi eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

93 numaralı proje: Projede önerilen senaryo ile mekânsal arayış arasındaki ilişki okunamamış, planların ve özellikle kesitlerin yeteri kadar olgunlaşamadığı düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

96 numaralı proje: Projenin parçalı yaklaşımı ve çevre yapılarla kurduğu ilişki eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

97 numaralı proje: Projedeki form arayışı olumlu bulunmasına karşın, bu arayışın mekânsal çözümlere yansımaması jüri tarafından olumsuz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

106 numaralı proje: Projenin bağlam ile ilişkisi ve program bileşenlerini yorumu yetersiz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

107 numaralı proje: Projenin görsel temsili jüri tarafından olumlu bulunmuş, fakat çevresi ile kurduğu ilişki eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

118 numaralı proje: Projenin program yorumu ve mekânsal kurgusu yeterince anlaşılamamıştır. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

129 numaralı proje: Projenin tanımlanan problemi yorumlama önerisi özgün bulunmamıştır. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

132 numaralı proje: Projede önerilen yapının ölçeği ve biçimlenişi ile birlikte kentsel ölçekte İstanbul Boğazı ile kurduğu ilişkiler eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

133 numaralı proje: Projenin biçimsel arayışı olumlu bulunmuş, fakat bu arayışın mekânsal karşılığını bulmaması eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

135 numaralı proje: Projenin plan çözümlerinin yeteri kadar olgunlaşmadığı düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

137 numaralı proje: Projenin kavramsal yaklaşımı jüri tarafından zayıf bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

148 numaralı proje: Projenin mekânsal kurgusunda önerilen çeşitliliğe ve zenginliğe erişilemediği düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

153 numaralı proje: Projenin kütle ifadesindeki arayışı jüri tarafından olumlu bulunsa da, bu arayışın şematik kalması ve olgunlaşmaması eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

160 numaralı proje: Projenin plan çözümlerinin yeteri kadar olgunlaşmadığı düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

161 numaralı proje: Projenin kavramsal ve yapısal arayışı olumlu bulunmuş, ancak önerilen mekânsal çözümlerin bu arayışı yansıtmaması ve yeteri kadar geliştirilmemiş olması eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

164 numaralı proje: Projenin mekânsal arayışı yetersiz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

165 numaralı proje: Projenin mekânsal arayışı yetersiz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

167 numaralı proje: Projenin kıyı ile kurduğu ilişki jüri tarafından olumsuz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

169 numaralı proje: Projenin yeterli olgunluğa ulaşamadığı düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

170 numaralı proje: Projede önerilen kurgunun çevresel verilerle örtüşmemesi ve önerilen kamusal alanın çevresiyle kurduğu ilişki eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

174 numaralı proje: Projenin havaalanı arazisine yönelik bir çözüm önerisinde bulunmamış olması jüri tarafından olumsuz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

175 numaralı proje: Projenin çevresi ile kurduğu ilişki olumsuz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

176 numaralı proje: Projenin çevresi ile kurduğu ilişki olumsuz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

179 numaralı proje: Projenin plan çözümlerinin yeteri kadar olgunlaşmadığı düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

180 numaralı proje: Projenin kurgusal yaklaşımının mekânsal ve yapısal arayışa yansıtılmamış olması eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

185 numaralı proje: Projenin plan çözümlerinin yeteri kadar olgunlaşmadığı düşünülmüş ve konvansiyonel yapısal çözümlerin kavramsal ve mekânsal kurguyu desteklememesi eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

187 numaralı proje: Projenin grafik dili jüri tarafından olumlu bulunmakla birlikte, kamusal alan yorumu ve mekânsal çözümleri yetersiz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

188 numaralı proje: Projedeki mekânsal kurgu ve çözümler yeterli olgunlukta bulunmamıştır. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

191 numaralı proje: Projenin bağlamı ile mekânlar arasındaki ilişki jüri tarafından olumsuz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

196 numaralı proje: Projenin düşünsel ve kavramsal arayışı olumlu bulunmuş ancak bu arayışın yeteri kadar olgunlaşmadığı düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

198 numaralı proje: Projenin düşünsel ve kavramsal arayışı olumlu bulunmuş, ancak bu arayışın yeteri kadar olgunlaşmadığı ve mekânsal kurguyu şekillendirmediği düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

200 numaralı proje: Projede önerilen kabuk yapı ile tanımlanan yapısal ve biçimsel arayış başarılı bulunmuş, ancak mekânsal kurgunun yeterince geliştirilmemiş olması eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

201 numaralı proje: Projenin mekânsal arayışı ile yapının planları ve kesitleri arasındaki ilişki tutarsız bulunmuştur. Bununla birlikte, önerilen mekânların yeterince esnek olmaması ve kurguyu desteklememesi eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

202 numaralı proje: Projenin kentsel ölçekte çevreyle kurduğu ilişki ve mekânsal kurgusu yetersiz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

205 numaralı proje: Projenin yeterli olgunluğa ulaşamadığı, önerdiği mekânsal kurgunun ve çözümlerin yetersiz olduğu düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

209 numaralı proje: Projenin plan ve kesitlerde önerdiği mekânsal ilişkiler jüri tarafından olumlu bulunmuş, fakat yeterince geliştirilmediği düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

213 numaralı proje: Projenin tarihi doku ile kurmaya çalıştığı ilişki jüri tarafından olumlu bulunmuş, fakat mekânsal kurgu ve çözümler yeterli bulunmamıştır. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

215 numaralı proje: Projenin önerdiği mekânsal çözümler jüri tarafından olumlu bulunsa da, yeterli olgunluğa ulaşamadığı düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

219 numaralı proje: Projenin kent dokusu ile kurduğu ilişki jüri tarafından olumsuz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

221 numaralı proje: Projede iki kuleyi birleştirmek için önerilen yapısal çözüm jüri tarafından olumlu bulunmamıştır. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

222 numaralı proje: Projenin arazi ile kurduğu ilişki olumsuz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

225 numaralı proje: Projenin çevre ile kurduğu ilişki jüri tarafından olumlu bulunmuştur, ancak projenin yeterince olgunlaşmadığı düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

230 numaralı proje: Projenin bağlam ile ilişkisi ve önerilen yapının kesitte kurduğu ilişkiler eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

233 numaralı proje: Projenin mekânsal çözümleri, jüri tarafından olumlu bulunmuş, fakat yeterli düzeyde geliştirilmediği düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

2 numaralı proje: Projenin çevresine ve bulunduğu alana ilişkin araştırması jüri tarafından olumlu bulunmuş, fakat mekânsal çözümleri kurguyu destekleyecek özgünlükte bulunmamıştır. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

3 numaralı proje: Projenin program yorumu olumlu bulunmuş, ancak özellikle konaklama birimlerinin mekânsal çözümleri zayıf ve yetersiz bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

4 numaralı proje: Projenin kent ile ilgili yaptığı analizler jüri tarafından olumlu bulunmuştur, fakat yeterince geliştirilmediği düşünülmüştür. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

5 numaralı proje: Projede önerilen kütlenin çevresi ile kurduğu ilişki jüri tarafından zayıf bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

9 numaralı proje: Projenin önerdiği kütle ile ilgili verdiği kararlar jüri tarafından olumlu bulunmuş, fakat mekânsal kurgu ve çözümler yeterli olgunlukta ve zenginlikte bulunmamıştır. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.  

 

11 numaralı proje: Projenin yoğun programı yorumlama yöntemi ve arazi ile kurmaya çalıştığı ilişki jüri tarafından olumlu bulunsa da mekânsal kurgusu ve çözümleri yetersiz bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

13 numaralı proje: Projenin biçimsel ifadesindeki arayış olumlu bulunmuş, ancak bu arayışın mekânsal kurguya yansıması ve önerilen mekânsal çözümler yetersiz bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

14 numaralı proje: Projenin düşünsel yönü jüri tarafından olumlu bulunmuştur, fakat önerilen mekânsal kurgu düşünsel yaklaşımı destekleyecek özgünlükte bulunmamıştır. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

16 numaralı proje: Projede mekânsal ve strüktürel birlikteliğin sağlanamamış olması, çevre ile kurduğu ilişkinin sınırlı olması ve önerilen mekânların programın gerektirdiği esnekliği sağlayamamaları eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

24 numaralı proje: Projenin kentsel ölçekte kurduğu ilişkiler ve proje alanındaki yapılaşmaya ilişkin yorumu eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

29 numaralı proje: Projenin alan verilerini ve program girdilerini yorumlama biçimi yetersiz bulunmuş, özellikle çevre ile kurduğu ilişki eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

30 numaralı proje: Projenin kesitteki arayışları jüri tarafından olumlu bulunmuş, fakat yeteri kadar geliştirilemediği düşünülmüştür. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

41 numaralı proje: Projenin kazı alanı ile kurduğu ilişki yeterli bulunmamıştır. Önerilen strüktürün hafifliği ve kesitte aranan zenginlik jüri tarafından olumlu bulunmuştur, ancak bu arayışın mekânsal karşılığının yeterince olgunlaşmadığı düşünülmüştür. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

58 numaralı proje: Projede program ve ölçek arasında tutarsızlık olması, programın mekânsal karşılıklarının bulunamaması olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

64 numaralı proje: Projenin düşünsel yönü başarılı bulunmuş, ancak önerilen yaklaşımın yeterince geliştirilemediği ve mekânsal olgunluğa erişemediği düşünülmüştür. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

66 numaralı proje: Projenin düşünsel süreci olumlu bulunmakla birlikte, mekânsal kurguda karşılık bulamaması olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Görsel temsilde kullanılan yöntemler özgün bir deneme olarak değerlendirilse de projenin okunurluğunu azaltması nedeniyle eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

76 numaralı proje: Projenin Perpa ile ilişkisi ve önerdiği strüktürel yaklaşımlar jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Fakat buna karşılık önerilen yapının ölçeği ve kütlesel ifadesi ağır bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

80 numaralı proje: Projenin kesitlerde sunduğu öneriler jüri tarafından olumlu bulunmuş, fakat bu öneriler bütüne yansıtılmadığı düşünülmüştür. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

83 numaralı proje: Proje jüri tarafından çok yalın bulunmuştur. Ancak kavramsal yaklaşımı ve çevre ile kurduğu ilişki yetersiz bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

85 numaralı proje: Projenin mekânsal kurgusu ve yapısal çözüm önerileri yetersiz bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

91 numaralı proje: Konut çözümlerindeki eksiklikler eleştirilmiş ve projenin yeterince olgunlaşmadığı düşünülmüştür. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

95 numaralı proje: Projenin önerdiği köprünün çevreyle ve sonlandığı meydanla olan ilişkisi sorgulanmış ve önerilen mekânsal organizasyonun yeterince geliştirilemediği düşünülmüştür. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

103 numaralı proje: Projenin mekânsal organizasyonu jüri tarafından yeterince esnek bulunmamıştır. Strüktürel anlamdaki denemesi jüri tarafından olumlu bulunsa da yetersiz olduğu düşünülmüştür. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

109 numaralı proje: Projenin program yorumu, mekânsal kurgu önerileri ve yapısal gelişimi jüri tarafından yetersiz bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

111 numaralı proje: Projenin bağlam ile kurduğu ilişki eleştirilmiş ve önerilen bağlam-program, bağlam-mekân ilişkisi jüri tarafından yeterli bulunmamıştır. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

112 numaralı proje: Projenin program yorumu ve önerilen mekânsal kurgu jüri tarafından zayıf bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

116 numaralı proje: Projenin önerdiği yapım tekniği ve sonuç ürün ile ilişkisi jüri tarafından anlaşılır bulunmamıştır. Önerinin netleşmediği ve yeterince geliştirilemediği düşünülmüş ve proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

117 numaralı proje: Projenin önerdiği yalın program ve yaklaşım olumlu bulunmasına rağmen kurduğu dil bütüncül bulunmamıştır. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

127 numaralı proje: Projenin Porsuk Çayı ile kurmaya çalıştığı ilişkide, üst yapının zemin katmanındaki geçirgenliği ne kadar sağladığı jüri tarafından sorgulanmıştır. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

128 numaralı proje: Projenin program yorumu ve grafik ifadesi jüri tarafından yetersiz bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

131 numaralı proje: Projenin kavramsal yaklaşımı jüri tarafından zayıf bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

134 numaralı proje: Projenin önerdiği çizgisel elemanların nasıl çalıştığı anlaşılamamış, bu elemanların yalnızca biçimsel olarak kullanılması olumsuz bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

139 numaralı proje: Projenin bağlam ve arazi ile olan ilişkisi eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

140 numaralı proje: Projenin önerdiği kütlesel etki olumsuz bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

144 numaralı proje: Projenin kurgusu ve üretilen parçaların bir araya geliş yöntemi anlaşılır bulunmamış, mekânsal kurgusunun yetersizliği eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

145 numaralı proje: Projenin çevresi ile kurduğu ilişki ve mekânsal kurgusu jüri tarafından zayıf bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

146 numaralı proje: Projenin kavramsal yaklaşımı jüri tarafından zayıf bulunmuş, mekân kurgusunun yetersiz oluşu eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

156 numaralı proje: Proje jüri tarafından çok yalın bulunmuş, fakat buna karşın programının oldukça zayıf oluşu eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

158 numaralı proje: Projenin mekânsal araştırması jüri tarafından olumlu bulunmuş fakat yeterince geliştirilmediği düşünülmüştür. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

159 numaralı proje: Projenin mekânsal çözüm önerileri ve yapısal dil arayışı sorgulanmış ve yetersiz bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

172 numaralı proje: Projenin yapısal arayışı jüri tarafından olumlu bulunsa da bu arayışın mekânsal organizasyona katkı sağlayamamış olması eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

177 numaralı proje: Projenin önerdiği yapısal çözümler jüri tarafından yetersiz bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

182 numaralı proje: Projenin çevre ile ilişkisi jüri tarafından olumlu bulunmuş, fakat mekânsal çözümleri yetersiz bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

189 numaralı proje: Projenin mekânsal kurgusu ve yapısal çözüm önerileri eleştirilmiş ve yetersiz bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

194 numaralı proje: Projenin tanımlanan probleme ilişkin yorumu yeterli olgunlukta bulunmamış, önerilen mekânsal kurgunun yeterince çeşitlendirilmemiş ve geliştirilememiş olması eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

197 numaralı proje: Projenin mekânsal çözüm önerileri ve yapısal arayışı yetersiz bulunmuş, özellikle plan çözümlerinin olgunlaşamadığı düşünülmüştür. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

206 numaralı proje: Projenin plan çözümlerinin kavramsal yaklaşımı desteklemediği, mekânların zenginleşemediği ve çeşitlenemediği düşünülmüştür. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

208 numaralı proje: Projenin kent ile kurmaya çalıştığı ilişki jüri tarafından olumlu bulunmasına rağmen ürettiği mekânsal ilişkiler sorunlu bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

217 numaralı proje: Projenin problem yorumu ve yapısal arayışı eleştirilmiş, kesitlerin yeterince olgunlaşamadığı düşünülmüştür. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

218 numaralı proje: Projenin program yorumu yetersiz bulunmuş, mekânsal çeşitlenme ve zenginliğin olmaması eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir. 

 

3. Eleme Turu

İkinci tur elemesini geçen 54 proje jüri tarafından 3. tur değerlendirmeye alınmıştır. Bu turda toplamda 17 proje elenmiştir. Projelerden 11 tanesi oy birliği, 6tanesi ise oy çokluğu ile elenmiştir.

 

Bu turda, projelerin önceki turlarda değerlendirilen mekânsal ve yapısal arayışı ile birlikte tanımlanan probleme ilişkin özgün yorumu dikkate alınmıştır.

 

3. Turda Oy Birliğiyle Elenen Projeler (11):

26, 70, 72, 75, 82, 119, 143, 147, 183, 228, 235

 

3. Turda Oy Çokluğuyla Elenen Projeler (6):

84, 99, 115, 136, 152, 162

 

26 numaralı proje: Projenin kentin oldukça önemli bir noktasındaki tarihi çevre içinde karmaşık bir program için ürettiği mekânsal çözüm arayışı jüri tarafından takdir edilmiş, fakat programı kurgularken önerdiği bazı yapıların konumları ve ölçekleri sorunlu bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

70 numaralı proje: Projenin önerdiği kütlesel parçalanma, yarattığı avlular, mekân çeşitliliği ve araştırma süreci başarılı bulunmuştur. Projenin araştırma ve düşünce geliştirme sürecindeki analizleri sonucunda aradığı dinamik mekânsal kurgu ve programa dair ilişkiler aracılığıyla ortaya çıkan kütlesel biçimlenme olumlu bulunmuştur. Ancak bu araştırmanın mekânsal karşılığı yeterli bulunmamış, işlevlerin gerektirdiği mekân olgunluğuna erişememiş oluşu eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

72 numaralı proje: Projenin mimari program (start-up ortamı) için ürettiği çözümler geçerli ve tutarlı bulunmuştur. Ancak kurgulanan yatay-düşey ilişkiler ve konteynerler ile çalışmanın getirdiği dinamizmin projeye yansımaması jüri tarafından sorgulanmıştır. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

75 numaralı proje: Projenin getirdiği koruma yaklaşımı, programı incelikli biçimde ele alışında gösterdiği emek olumlu bulunmuştur. Önerilen mekânsal kurguda var olan yapıların eski mekânsal kullanım şemasını sürdürüyor olması, kamusal alanı odak alan bir söylem üretmesi anlamında değerli bulunmuştur. Ancak bu arayışın sonucunda önerilen kamusal açık alanların niteliği yetersiz bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

82 numaralı proje: Projenin plan düzlemindeki arayışı ve kütlenin biçimlendirilmesinde gösterdiği beceri jüri tarafından olumlu bulunmuş, fakat önerilen mekânsal organizasyon ve yüksek yapı verimliliği açısından plan düzleminde yarattığı kurgu sorgulanmıştır. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

119 numaralı proje: Projenin sahne ve sahne arkası analojilerinden hareketle kent düzleminde yaptığı öneri ve mekânsal üretim becerisi olumlu bulunmakla birlikte, önerinin somutlaşma biçimi hem mekân kalitesi hem de çevresel ilişkiler bakımından jüri tarafından sorgulanmıştır. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

143 numaralı proje: Projenin güncel çevresel bir probleme dair ürettiği kavramsal yaklaşım olumlu bulunmakla birlikte yer altında mekân üretmenin esnekliğini hem plan hem de kesit düzleminde yeterince kullanmamış oluşu jüri tarafından eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

147 numaralı proje: Projenin çok katmanlı üretim sistemi ve dolaşım sistemine dair önerdiği kavramsal yaklaşım jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak hem tarımsal üretime dair getirdiği sistem önerisinin nasıl mekânsallaştığının yeterince açık olmaması, hem de üretilen kule birimlerinin mimari olarak yeterince özgün olmaması jüri tarafından eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

183 numaralı proje: Projenin kavramsal yaklaşımı jüri tarafından olumlu bulunmuş, ancak mekân üretiminde kullanılan birimlerin tekrar bir araya getirilirken kurdukları ilişkilerin gerekçeleri jüri tarafından sorgulanmıştır. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

228 numaralı proje: Projede önerilen yeni kütüphane yaklaşımı ve bu durumun mekâna yansıması olumlu bulunmakla birlikte, yaratılan ana kütüphane mekânının erişilebilirlik problemleri jüri tarafından eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

235 numaralı proje: Projenin sahne ve sekanslar üzerinden yaptığı araştırma ve kurduğu konsept jüri tarafından başarılı bulunsa da önerilen mekânsal kurgunun mimari anlamda yeterince geliştirilememiş olması eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir. 

 

84 numaralı proje: Projenin yapısal arayışı ve kent için nitelikli kamusal alan yaratma çabası jüri tarafından olumlu bulunmasına rağmen, yerleşeceği alan üzerinde yaptığı yıkım ve sert müdahaleler ve çevresiyle kurduğu izole ilişkinin önerilen kavramsal yaklaşımı desteklememesi jüri tarafından eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

99 numaralı proje: Projenin eğimli araziye yerleşimi ve yarattığı doluluk-boşluk dengesi olumlu bulunmuştur. Ancak plan çözümlerinin programın gerektirdiği zenginliğe ulaşamamış olması jüri tarafından eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

115 numaralı proje: Projenin bağlam ile olan ilişkisi ve malzeme kullanım kararları jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak mimari programın yeterli karmaşıklığı sağlayamaması eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

136 numaralı proje: Projenin su ögesi ile kurduğu ilişki, kentin kritik bir alanı için önerdiği yoğunluk, kendi içinde yarattığı açık-kapalı alan dengesi ve mevcut yapılarla kurduğu ilişki biçimi jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak üretilen mekânların yeterli mimari olgunluğa erişememesi, kurgulanan yapı kompleksinin kentsel ölçekte tekdüze bir mekân algısı yaratması eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

152 numaralı proje: Projenin kent içinde tartışmalı bir alan için ürettiği mekânsal kurgu ve verdiği mesaj jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak yalınlaşamayan mekânsal çözümler jüri tarafından eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

162 numaralı proje: Projenin önerdiği özgün mekânsal kurgu jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak üretilen mekânların sistematik ilişkilerinin tam olarak kurulmamış olması, ortaya çıkan kurgunun bütüncül bir mekân algısı vermemesi ve çevresiyle kurduğu zayıf ilişkiler jüri tarafından eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

 

4. Eleme Turu

Üçüncü tur elemesini geçen 37 proje jüri tarafından 4. tur değerlendirmeye alınmıştır. Bu turda toplamda 28 proje elenmiştir. Projelerden 10 tanesi oy birliği, 18 tanesi ise oy çokluğu ile elenmiştir.

 

Jüri, bu turda değerlendirilen tüm projelerin belirli bir seviyenin üstüne çıkabilmiş, nitelikli projeler olduğu konusunda hemfikirdir. Bu eleme ödül grubunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Jüri üyeleri bu turda öncelikle bireysel olarak değerlendirme yapmışlar ve ödül grubunda olması gerektiğini düşündükleri projeleri belirlemişlerdir. Sonraki aşamada jüri, oy birliğiyle elenen projeler (10) dışında kalan projeler (27) üzerinde tartışarak oylama yapmıştır. Yeterli oyu alamayan projeler oy çokluğuyla bu turda elenmiştir.

 

4. Turda Oy Birliğiyle Elenen Projeler (10):

19, 20, 25, 37, 57, 61, 121, 130, 142, 178

 

4. Turda Oy Çokluğuyla Elenen Projeler (18):

27, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 59, 63, 71, 98, 105, 110, 125, 138, 151, 173, 227

 

19 numaralı proje: Projenin alana yaklaşımı ve kütlesel ifadesini kurarken gösterdiği çevresel duyarlılıklar olumlu bulunmuştur. Ancak plan düzlemindeki çözümlerin yeni bir arayış ortaya koymaması, 3. boyutta mekânsal çeşitlilik üretmekte yetersiz kalması ve önerilen ağır yapısal dil jüri tarafından eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

20 numaralı proje: Projenin önerdiği mekânsal kurgunun mevcut yapılarla ve çevresiyle kurmaya çalıştığı ilişki jüri tarafından olumlu bulunmasına rağmen açık-kapalı alan dengesinin iyi kurulmamış oluşu, yaratılan açık ve kapalı alanların mekânsal tekdüzeliğinin projeyi güçsüzleştirdiği düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

25 numaralı proje: Projenin özellikli bir alan üzerinde geliştirdiği mekân kurgusu ve dinamik form arayışı jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak bu formun getirdiği kısıtlamaları plan ve kesit düzleminde aşamadığı, önerilen mekânların beklenen düzeyde zenginleşemediği ve çeşitlenemediği düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

37 numaralı proje: Projenin içinde bulunduğu bağlamla, bazı karakteristik yapısal elemanlar aracılığıyla kurmaya çalıştığı ilişki olumlu bulunmuş, ancak ulaşılan sonuç mimari öneride bu arayışın karşılığını bulamaması eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

57 numaralı proje: Projenin uzak bir coğrafyada tanımlı bir probleme yapısal düzlemde çözüm arayışı jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak konteynerler ile kurgulanan bu yapısal önerinin, yaratılan kavramsal yaklaşım ile ilişkisinin zayıf kaldığı düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

61 numaralı proje: Projenin zor bir probleme verdiği radikal cevap heyecan verici bulunmasına rağmen var olan tarihi yapılarla kurduğu ilişki problemli bulunmuştur. Bununla birlikte, kıyı şeridinde yer alan bir yapı önerisi için önerilen kütlesel çözüm ve bu kütlenin çevresi ile kurduğu ilişki ölçek anlamında problemli bulunmuştur. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

121 numaralı proje: Projenin tasarım yöntemi olarak geliştirdiği yaklaşım, mimari elemanlardan oluşturduğu yapısal envanter heyecan verici bulunmuştur. Ancak jüri bu envanterin kullanım biçimini sorunlu bulmuş, bu envanterin sağladığı potansiyellerin de tam olarak kullanılamadığını düşünmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

130 numaralı proje: Proje kent içindeki oldukça özel ve zor bir parsel için önerdiği mekânsal kurgu ile jürinin beğenisini kazanmıştır. Özellikle zemin kat kullanımında önerilen kamusal çözüm değerli bulunmuştur. Ancak önerinin plan kurgusundaki teknik sorunlar, ürettiği yapısal dilin günceli yakalayamamış olması projenin güçsüz yönleri olarak ortaya çıkmıştır. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

142 numaralı proje: Projenin önerdiği alışılagelmişin dışındaki mekân üretim biçimi jüri tarafından değerli bulunmuştur. Ancak kurguda var olan iki farklı yapısal dilin önerinin gücünü azalttığı düşünülmüştür. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

178 numaralı proje: Projenin önerdiği mekân üretim sistematiği ve yarattığı makina estetiği jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak buradan hareketle ulaşılan tasarımın mekânsal örgütlenme yönteminin net okunamaması eleştirilmiştir. Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

27 numaralı proje: Projenin kentin önemli bir kamusal alanı için önerdiği yapı grubu vasıtasıyla kurduğu kıyı ilişkileri jüri tarafından olumlu bulunmasına rağmen bu yapıların birbirleriyle olan zayıf ilişkileri, mekânsal kurgunun yeterli çeşitlenmeyi sağlayamaması ve 3. boyuta taşınamaması eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

47 numaralı proje: Projenin oyun ve izlence fikri etrafında, kesit düzlemi üzerinden kurguladığı mekânsal zenginlik jüri tarafından değerli bulunmuştur. Ancak bunu sağlarken yarattığı mega strüktürün kent mekânı üzerindeki etkisi ve varoluşu kontrolsüz bulunmuş; kurgudaki bu ölçek sıkıntısı jüri tarafından eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

49 numaralı proje: Projenin ana fikri, bu fikri rafine biçimde yapıya dönüştürme becerisi ve temsil becerisi jüri tarafından olumlu bulunmasına rağmen yüksek yapı içindeki mekânların vadedilen çeşitliliği sağlayamaması ve çevrede planlanan rekreasyon alanlarının yapı ile kurdukları zayıf ilişki eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

50 numaralı proje: Projenin mekân örgütlenmesi adına önerdiği radikal yaklaşım jüri tarafından olumlu bulunmuş, ancak bunu yaparken başvurduğu makine estetiğinin ve bundan türettiği mimari dilin niteliği jüri tarafından eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

51 numaralı proje: Projenin önerdiği yoğun mimari programı tarihsel çevre içinde ustaca kurgulamış olması jüri tarafından değerli bulunmuştur. Ancak bunu yaparken kullandığı mimari dilin zayıflığı ve önerdiği mekânların beklenen çeşitlenmeyi sağlayamaması eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

53 numaralı proje: Projenin yapısal programı ele alış biçimi ve kendi içinde plan-kesit düzlemlerinde yarattığı mekânsal zenginlik jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak kent kıyısının kullanımı açısından yapı plastiğinin yarattığı kütlesel ağır etki ve kamusal alanların mekânsal niteliği eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

54 numaralı proje: Projenin kentin önemli bir noktasında gerçekleştirdiği mekânsal müdahalenin biçimi ve niteliği jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Topografik durumu lehine çevirmesi, platformlar vasıtasıyla zengin bir mekân örüntüsü yaratması ve plan düzleminde ulaştığı becerikli çözümlere karşın kütlesel etkisinin çevre dokuyla kurduğu kontrast ilişkisi ve ürettiği mimari dilin güncel olmaması eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

59 numaralı proje: Projenin alandaki mevcut yapılara eklemlenmekle ilgili niyeti jüri tarafından olumlu bulunmasına rağmen üretilen mimari dil ve yaratılan açık-kapalı alan kurgusu sorunlu bulunmuştur. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

63 numaralı proje: Projenin önerdiği mimari dilin yalınlığı ve yarattığı mekânsal dizgi jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak önerilen geniş düzlemlerin ölçeği, bu düzlemlerin kent ile kurduğu ilişki ve mekânsal kurguya katkıları eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

71 numaralı proje: Projenin çevre girdilerini kullanarak yoğun mimari program için ürettiği incelikli yaklaşım ve yarattığı mekânsal zenginlik jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Perpa ile kurulan alçak gönüllü mekânsal ilişki, programı geliştirirken üretilen avlulu çözüm, kentin yoğun yapılaşma altındaki merkezi bir konumunda önerdiği büyük yeşil alan gibi başarılı kararlarına karşın yüksek yapının konumlanma biçimi, plan kurgusundaki verimsizlik ve taşıt trafiği çözümüne dair önerisinin zayıflığı eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

98 numaralı proje: Projenin önerdiği mekân kurma sistematiği ile ilgili analizler ve bu bağlamda oluşturulan kavramsal çerçevenin derinliği, strüktürel tasarımın mekân kurgusuyla entegrasyonundaki beceri ve bu sıradışı mekân kurgusunu aktarmada temsil araçlarını kullanma becerisi jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak bu mekân sistematiğinin ölçeklenme biçimi ve sonuç ürünün özgünlüğü ve yenilikçi olmayan yaklaşımı eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

105 numaralı proje: Projenin sunduğu araştırma süreci ve ortaya koyduğu mekânsal zenginlik jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak yapı gruplarının kendi içlerinde çevrelerinden izole bir dünya kurma çabaları, form ve mimari dil tercihleri ve plan düzlemindeki sorunlar eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

110 numaralı proje: Projenin önerdiği yapı dili, kütlesel artikülasyonu ve mekânsal zenginliği jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak plan ve kesit düzlemlerinde önerilen çözümlerin topografya girdilerini yorumlamakta yetersiz kaldığı düşünülmüştür. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

125 numaralı proje: Projenin önerdiği mimari programın tutarlı biçimde mekâna dönüşmesi jüri tarafından olumlu bulunmuş olmasına rağmen önerilen mekânsal kurgunun plan ve kesitte yeterli çeşitlenmeyi sağlayamaması eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

138 numaralı proje: Projenin beklenen bir gelecek senaryosu için önerdiği mekânsal önerinin konsepti ve kurgusu jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak bu kurguyu oluştururken kullanılan mimari dilin özgün olmayışı ve önerilen mekânsal çözümlere yansıtılamamış olması eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

151 numaralı proje: Projenin probleme karşı önerdiği çözüm jüri tarafından özgün ve heyecan verici bulunmuştur. Kent içinde kendi kendine yetecek bir kırsal düzen oluşturma çabası ve kurgulanan özgün yaklaşım değerli bulunmuştur. Ancak önerinin mekânsal kurgusunu oluşturan bazı program elemanlarının ölçek problemleri ve yapı grubunun çevresi ile kurduğu sınırlı ilişki eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

173 numaralı proje: Projenin mekân kurma sistematiği ve kavramsal yaklaşımı jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak araştırma sürecinde elde edilen yapısal envanterin amaçlanan mekânsal zenginliği üretememesi eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (1/4) elenmiştir.

 

227 numaralı proje: Projenin dönüşümün eşiğindeki bir kent için önerdiği proaktif dönüşüm müdahalesi jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Var olan altyapının mimari programın parçası haline getirilerek kentsel dönüşümün önemli katalizörlerinden biri haline getirme çabasına karşın projenin yeterli mekânsal zenginliğe ve olgunluğa erişememiş olması eleştirilmiştir. Proje oy çokluğu ile (2/3) elenmiştir.

 

 

Ödül Grubunun Belirlenmesi

 

Dördüncü tur elemesini geçen 9 proje jüri tarafından ödül grubu sıralamasının belirlenmesi için değerlendirmeye alınmıştır. Ödüllerin belirlenmesi sürecinde, jüri yarışma şartnamesine bağlı kalarak 3 adet ‘Ödül’, 3 adet ‘Eşdeğer Mansiyon’, 1 adet ‘Jüri Özel Ödülü’ ve 2 adet ‘Jüri Teşvik Ödülü’ olmak üzere toplamda 9 ödül verilmesine karar vermiştir.

 

Jüri ödül grubu için belirlenen 9 projenin, ürettikleri mimari kurgudaki tutarlılıkları, fikirsel düzeydeki berraklıkları, tasarım sürecini ele alış biçimlerindeki sistematik yaklaşımları, yarattıkları güçlü mimari dil, mekânsal kurguda elde edilen çeşitlenme ve bütün bunları ifade etmedeki başarıları ile diğer projelerden ayrıştığı konusunda hemfikirdir.

 

Jüri bir önceki turdaki tartışmalar ve görüşler ışığında kısa bir tartışma seansı daha gerçekleştirmiş ve ödül grubu sıralamasını oy birliğiyle belirlemiştir. Sıralamanın belirlenmesi sonrasında raportörlük tarafından proje kimlikleri açıklanmıştır.

 

68 numaralı proje / 1. Ödül

ludic.plant - Efe Kurtoğlu / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

28 numaralı proje / 2. Ödül

loophole - Saffet İlkay Kaya / Yıldız Teknik Üniversitesi

 

123 numaralı proje / 3. Ödül

M.E.M.O.R.Y. G.R.O.U.N.D. - Evrim Ecem Saçmalı / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

62 numaralı proje / Eşdeğer Mansiyon

eco dustry - Mehmet Kaymaz / Yıldız Teknik Üniversitesi

 

108 numaralı proje / Eşdeğer Mansiyon

Dijital Aktivizm Merkezi - Bengi İnak / Dokuz Eylül Üniversitesi

 

203 numaralı proje / Eşdeğer Mansiyon

Iron Islands - Seyit Koyuncu / İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

166 numaralı proje / Jüri Özel Ödülü

Anadolu Hisarı Research Center - Aslı Gürbüz / Kadir Has Üniversitesi

 

101 numaralı proje / Jüri Teşvik Ödülü

cocoon - Melike Kavalalı / MEF Üniversitesi

 

236 numaralı proje / Jüri Teşvik Ödülü

trans-locality - Beyza Portakal / İstanbul Kültür Üniversitesi 

 

 

Ödül Alan Projelerle İlgili Jüri Görüşleri

1. Ödül / 68 numaralı proje

68 sıra numaralı proje [ludic.plant] modern insanın karşı karşıya kaldığı açmaza dair mekânsal bir cevap üretmiştir. Esnek ve zengin plan kurgusu, çoğaltılabilir sistem önerisi, çalışmak zorunda olmadığımız bir dünya için gelecek düşüncesi ve bu kavramsal yaklaşımın mekânsal dönüşümü oldukça güçlü bulmuştur. Probleme yönelik bütüncül bir analitik yaklaşım sunan projenin özellikle vaziyet planı kararları ve bu kararların mekâna yansıması olumlu bulmuştur. Bununla birlikte, projenin yapısal ve grafik ifadesi de jüri tarafından başarılı ve bütüncül bulunmuştur.

 

2. Ödül / 28 numaralı proje

28 sıra numaralı proje [loophole] eski bir taş ocağını sürdürülebilir ve ekolojik bir yaklaşımla yeniden kente kazandırmayı hedeflemiştir. Güncel ve kente dair zor bir probleme karşılık önerilen kurgu ve mekânsal yaklaşım heyecan verici bulunmuştur. Bu karmaşık ve çok katmanlı sorun ile başa çıkabilmek için üretilen ve topografya verilerini dikkate alarak şekillenen çözüm jüri tarafından olumlu bulunmuştur.

 

3. Ödül / 123 numaralı proje

123 sıra numaralı proje [M.E.M.O.R.Y. G.R.O.U.N.D.] bir kentin kolektif hafıza ile yeniden kurulmasını önermiştir ve çok katmanlı bir hafıza mekânı elde etmeyi amaçlamıştır. Projenin programı kurarken geliştirdiği envanter ile heyecan verici bir kurgu yaratması ve bu kavramsal yaklaşımın, yeterli mekânsal zenginliği ve çeşitliliği elde edecek biçimde kurgulanması olumlu bulunmuştur.

 

Eşdeğer Mansiyon Ödülü / 62 numaralı proje

62 sıra numaralı proje [eco dustry] endüstriyel bir bölge ve doğal yaşam alanı ara kesiti için mekânsal bir program önerisi sunmuştur. Projenin yapılı çevreyle ilişkilenen güncel bir probleme karşı gösterdiği duyarlı yaklaşım jüri tarafından değerli bulunmuştur. Projenin, içerisinde barındırdığı farklı tasarım bileşenlerini ustaca kontrol ettiği, alan kullanımından yapısal detaylara uzanan farklı ölçeklerdeki önerilerinin bütüncüllüğünü korumayı başardığı düşünülmüştür. Projenin, alan genelinde önerdiği farklı müdahaleler ile bulunduğu noktada oldukça zengin bir yapısal doku oluşturması olumlu bulunmuştur.

 

Eşdeğer Mansiyon Ödülü / 108 numaralı proje

108 sıra numaralı proje [Dijital Aktivizm Merkezi] kent mekânı ile ilgili önemli ve kritik bir müdahale önermiştir. Projenin program içeriği ve müdahale biçimi arasında gösterdiği kavramsal tutarlılık ve bu müdahaleyi yaparken sergilediği mekânsal duyarlılık jüri tarafından değerli bulunmuştur. Jüri projenin görece küçük ölçekli programına karşın, kent mekânı üzerindeki radikal müdahalesini ve bu müdahaleyi yaparken sınırlı araçlarla yarattığı mekânsal zenginliği ve karmaşıklığı değerli bulmuştur.

 

Eşdeğer Mansiyon Ödülü / 203 numaralı proje

203 sıra numaralı proje [Iron Islands] fosil yakıtlar sonrası gelecek projeksiyonu yapmıştır. Yakın gelecekte mimarlığın konusu olmaya aday bir problemle ile ilgili yorumu ve getirdiği radikal çözüm, jüri tarafından değerli bulunmuştur. Farklı ölçeklerde gösterdiği mekânsal olgunluk, projenin deneysel bir fikir üretmenin ötesine geçerek derinlikli bir araştırmanın sonucu olduğunu göstermektedir.

 

Jüri Özel Ödülü / 166 numaralı proje

166 sıra numaralı proje [Anadolu Hisarı Research Center] heyecan verici üretim ve ifade biçimiyle yapısal olanla kavramsal olan arasında salınan bir öneri sunmuştur. Mimari temsil düzleminde elde edilen özgün yaklaşım, jüri tarafından değerli bulunmuştur. Proje özellikle sinematografik grafik ifadesiyle, oldukça sıra dışı bir öneriyi ortaya koyarken, mekân kavramının yalnızca fiziksel özellikleriyle değil insan zihninde yarattığı algı ile de bir temsil konusu olabileceğini çarpıcı biçimde hatırlatmıştır.

 

Jüri Teşvik Ödülü / 101 numaralı proje

101 sıra numaralı proje [cocoon] barınma problemi ve kent yaşamı ile ilgili bir araştırma önerisi sunmuştur. Doğa ile kurulan kırılgan ilişkiye getirdiği alternatif yorum ve üretilen heyecan verici mekân kurgusu jüri tarafından değerli bulunmuştur.

 

Jüri Teşvik Ödülü / 236 numaralı proje

236 sıra numaralı proje [trans-locality] gündemdeki global insani krizi ile ilgili bir farkındalık arayışı sunmuştur. Deneyim ve empati temelinde geliştirdiği çarpıcı mekânsal öneri jüri tarafından değerli bulunmuştur.